هاست دانلود و آپلود

مناسب برای بک آپ گیری ، هاست دانلود، ذخیره فایل

هاست دانلود پلن 1
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 Max Addon Domains
 • 3 FTP
 • 1 Sub Domain
 • توسط کاربر پشتیبان‌گیری دائمی
هاست دانلود پلن 2
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 Max Addon Domains
 • 3 FTP
 • 2 Sub Domain
 • توسط کاربر پشتیبان‌گیری دائمی
هاست دانلود پلن 3
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 Max Addon Domains
 • 3 FTP
 • 2 Sub Domain
 • توسط کاربر پشتیبان‌گیری دائمی
هاست دانلود پلن 4
 • 80گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 Max Addon Domains
 • 3 FTP
 • 2 Sub Domain
 • توسط کاربر پشتیبان‌گیری دائمی
هاست دانلود پلن 5
 • 120گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 Max Addon Domains
 • 3 FTP
 • 2 Sub Domain
 • توسط کاربر پشتیبان‌گیری دائمی
هاست دانلود پلن 6
 • 180 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 Max Addon Domains
 • 3 FTP
 • 2 Sub Domain
 • توسط کاربر پشتیبان‌گیری دائمی